Jaroslav Svěcený / housle
Ladislav Horák / akordeon
Viktor Stocker / akordeon

Detaily na webu MČ Prahy 8.