Dle informací Dopravního podniku došlo k posílení autobusové linky 112 do ZOO.